Journalføring

JOURNALFØRING

 

Der journalføres i klinikken i henhold til gældende dansk lovgivning

Alle journaler krypteres

og lever op til kravene i Persondataloven

 

Af hensyn til patientsikkerheden er det lovpligtigt, at der bliver ført journal, når sundhedspersoner behandler patienter.

Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt er i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.

 

RET TIL AKTINDSIGT

 

Som patient har du ret til at læse din egen journal. Det kaldes aktindsigt.

 

Du kan få aktindsigt ved at læse journalen, mens du er på klinikken.

Du kan også få en kopi af din journal. Hvis du får en kopi udleveret har du ret til at få forklaret indholdet.

Når du beder om aktindsigt, får du i henhold til dansk lovgivning svar inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af din anmodning. Enten i form af gennemlæsning eller kopier eller besked om, hvorfor fristen ikke kan overholdes og hvornår du kan forvente, at din anmodning er behandlet færdig.

 

Vær opmærksom på at jeg ikke sender journaler elektronisk af hensyn til din sikkerhed

Pris DKK 49,-

For udprintet version af din journal

afhentet på klinikken efter aftale

Mit journalføringssystem er strengt udformet

i henhold til dansk lovgivning, så min journalarkivering

lever op til alle de krav, der er i forhold til rettigheder,

sikkerhed og fortrolighed. Din journal forbliver altså

i mine hænder

Jeg er medlem af

 

Ergoterapeutforeningen

Stimulastikforeningen

Klub for privatpraktiserende

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt

 

Lundevej 12

5540 Ullerslev

Email: info@er-go.dk

Telefon nummer: 71 99 74 88

 

CVR. nr. 39761181

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Okay